การลงทุน

การเงินกับการวางแผนชีวิต

สารบัญ

มาเรียนรู้ Basic ของการเงินกัน

จุดนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพราะเมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานของการเงินดีแล้วคุณก็ย่อมคาดการณ์ด้านการเงินและวางแผนการลงทุนของตัวเองได้ แม้ว่าเรื่องของการเงินจะมีรายละเอียดอยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่คุณจะเรียนรู้อย่างแน่นอน ค่อย ๆ เก็บรายละเอียดไปพร้อมกับเราเลยดีกว่า

หลักการทางด้านการเงิน

มีงบทางด้านการเงินมากมายทั้ง งบกำไร งบดุล ซึ่งแต่ละตัวก็ล้วนมีความเกี่ยวกับกับเรื่องของเวลา เพียงแต่จะแตกต่างกันในเรื่องของการไหลเวียน แต่มันก็เป็นตัวสำคัญให้คุณสามารถประเมินอนาคตเพื่อการวางแผนและรู้เท่าทันการลงทุนของตัวคุณเอง

ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน

พื้นฐานของการเงินที่ดีก็คือการมีความรู้รอบด้านและไม่ใช่การได้กำไรเท่านั้นที่คุณจะต้องเรียนรู้ คุณจำเป็นต้องเรียนรู้การไหลเวียนของเส้นทางการเงินของคุณกันให้ดีด้วย โดยเฉพาะกับกระแสเงินสดและการเคลื่อนไหวของบรรดาสินทรัพย์ต่าง ๆ ในเรื่องของการเงินคุณควรจะเน้นไปที่มูลค่าตลาดของสิ่งเหล่านั้น มากกว่าการเล็งเฉพาะในส่วนของผลกำไร

ไลฟ์สไตล์ของคนที่เข้าใจการเงิน

ขอพูดสั้น ๆ เลยว่าพวกเขาเหล่านี้จะเข้าใจว่าการเงินคือการคิดเพิ่มเพิ่มมูลค่าของสิ่งต่าง ๆ

ความแตกต่างระหว่างการบัญชีและการเงิน

แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันแต่สองอย่างนี้ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น การบัญชีคุณจะทำให้คุณทราบจำนวนของมูลค่าต่าง ๆ จากทั้งงบดุล งบกระแสเงินสด และต่อมาถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเงินซึ่งก็คือการพยายามเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งเหล่านี้นั่นเอง เมื่อคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้ควบคู่กันไปแล้วคุณก็จะเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ของทรัพย์สินคุณมากขึ้นทั้งเรื่องของ หนี้ รายได้ เงินสด

การบัญชีจะทำให้คุณเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ส่วนการเงินจะทำให้คุณหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการอย่ามุ่งเรียนรู้แค่เรื่องบัญชี

หลังจากคุณพอจะเข้าใจความแตกต่างของการบัญชีและการเงินแล้วคุณก็ควรเรียนรู้เรื่องบัญชีต่อไปให้ลึกขึ้นเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมจากตัวเลขต่าง ๆ แต่อย่าลืมและอย่าละเลยที่จะหันมาพัฒนาความรู้ในตัวบุคคลด้วยเพราะตัวบุคคลนี่แหละที่จะสามารถคาดการณ์การบัญชีได้อย่างมีเหตุผลมากที่สุดและยิ่งเรียนรู้ร่วมไปกับการเงินด้วยแล้วทุกอย่างก็จะไปในทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้นด้วย

ใครบ้างที่สามารถมีเงินได้

คำตอบก็คือทุกคนสามารถมีเงินได้ตามที่ต้องการเพียงแต่ต้องอาศัยความคิดในการดึงเงินให้มาอยู่กับคุณให้ได้

อะไรที่คุณควรยึดเป็นหลักในการจ่ายเงิน

พูดกันง่าย ๆ ว่าคนรวยส่วนใหญ่มีมาตรฐานและเกณฑ์ในการจ่ายเงินใช้ในสิ่งที่ควรใช้อย่างมีเหตุผลไม่ฟุ่มเฟือยแต่ก็ไม่งกจนไม่จับจ่ายอะไร และแน่นอนพวกเขามักคำนึงถึงรายได้ของพวกเขาก่อนเสมอเพื่อความสมดุล และพยายามจัดระเบียบทางการเงินตั้งแต่การเก็บเงินสดด้วยวิธีที่เหมาะสม การดึงและโยกย้ายการใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสม และถ้าคุณรวยแล้วคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้จ่ายซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขของเงินที่คุณมีแต่มันคือความสบายใจในการใช้จ่ายนั่นเอง

การใช้เงินเพื่อการลงทุน

อย่างที่เราพูดกันไปในข้อข้างบนคนรวยมักมีมาตรฐานและเกณฑ์ในการใช้เงินซึ่งการใช้เงินเพื่อการลงทุนก็เป็นเหมือนคุณสมบัติหนึ่งของพวกเขา โดยทั่วไปมักจะแบ่งการใช้เงินออกเป็น การบริโภค การสูญเสีย และการลงทุน ซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของการบริโภคนั้นจำเป็นกับชีวิต แต่ถ้าส่วนไหนคือการสูญเสียมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณอาจจะเสียใจและมันคือความสิ้นเปลือง และในส่วนของการลงทุนเราคงไม่ต้องพูดกันมากเพียงแค่มันต้องใช้ความรอบคอบให้มากขึ้นเท่านั้นเอง

เพราะการลงทุนคือการทำเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตทำให้คนรวยหลายคนให้ความสำคัญกับส่วนนี้มากถึงมากที่สุด และไม่ว่าพวกเขาจะต้องจ่ายให้กับหนังสือ การเข้าร่วมสัมมนา การศึกษาในเรื่องนี้มากเท่าไรเพื่อเขาก็ยินดีจ่าย เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาฝึกฝนวิชาการลงทุนให้กับตัวเอง

เข้าใจการดำรงอยู่ของเงินให้ดี

ถ้าคุณอยากรวยให้เริ่มต้นที่การปรับทัศนคติเพราะคนรวยจะเข้าใจถึงการมีอยู่ของเงินเป็นอย่างดีโดยเริ่มจากการนำเงินสดใส่กระเป๋าและใช้มันอย่างชาญฉลาดนั่นก็คือจ่ายมันสำหรับสิ่งจำเป็นและการลงทุนพยายามลดการสูญเสียให้มากที่สุดนั่นเอง

วางแผนชีวิตกันหน่อย

การเงินเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในการวางแผนชีวิตของคุณโดยมันจะช่วยให้ภาพแผนชีวิตของคุณชัดเจนขึ้นและมันยังทำให้คุณได้จำลองสถานการณ์ทางการเงินเพื่อให้เข้าใจการใช้ชีวิตและความฝันมากขึ้นด้วย

มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะคิดเกี่ยวกับแผนชีวิตในชีวิตของคุณ มันเป็นภาพแผนชีวิตและชีวิตของคุณ มันเกี่ยวกับการ

แล้วคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ “Life plan” หรือไม่?

กว่า 73% เคยได้ยิน ”Life plan“ มาบ้างและอีกกว่า 27% ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้แต่ถ้าจะพูดกันให้ชัดเจน ”Life plan“ เป็นเหมือนการออกแบบชีวิตมากกว่าเพื่อให้ชีวิตคุณไม่ต้องไปเจอในสิ่งที่ไม่อยากเจอทั้งความลำบาก ความฉุกเฉิน ความแก่ชรา ความเจ็บป่วย การแต่งงาน มีครอบครัว หากคุณวางแผนให้ดีแล้วการรับมือกับเรื่องเหล่านี้ก็จะผ่านไปอย่างสบาย ๆ

แล้วคุณเคยทำ “Life planning” หรือ “Life plan simulation” หรือไม่?

จากผลการสำรวจพบว่ามีเพียง 16% เท่านั้นที่วางแผนชีวิตเอาไว้อย่างแน่นอนและถ้าคุณยังไม่ได้อยู่ใน 16% ที่เราพูดถึงเราว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเริ่มวางแผน

แนวทางในการวางแผนชีวิต

เราจะมาเน้นจุดสำคัญที่คุณควรนำไปเริ่มวางแผนชีวิตกัน

[1] จินตนาการถึงความฝันของคุณเอาไว้อย่างแน่วแน่
[2] ให้การออมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณ
[3] มีเงินในอนาคตที่จะทะยอยเข้ามา
[4] ลองคิดดูว่าเงินเท่าไรและใช้อย่างไรจึงจะสมดุลกับชีวิต

นี่น่าจะเป็นแนวทางหลวม ๆ ที่คุณจะนำไปคิดต่อยอดให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณไม่ว่าคุณจะเอาไปปรับใช้อย่างไรก็ตามเราอยากให้คุณเริ่มทำมันแล้ว
แผนชีวิตสำคัญอย่างไร?

สำคัญตั้งแต่เริ่มออกมาใช้ชีวิตกันเลยเพราะคุณต้องเริ่มดูแลค่าใช้จ่ายส่วนตัว เงินสำรองฉุกเฉิน เงินเพื่อการเกษียณ และหากมีสิ่งอื่น ๆ เพิ่มเติมทั้งการแต่งงาน การมีลูก การซื้อบรรดาอังสหาริมทรัพย์ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องเกิดขึ้นอย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อให้คุณสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นนั่นเอง

แล้วการทดลองใช้แผนชีวิตสำคัญอย่างไร?

มันเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมให้คุณได้รู้ผิดรู้ถูกอย่างที่ไม่ต้องกดดันตัวเองมากจนเกินไป แต่เราไม่แนะนำให้คุณทดลองเกี่ยวกับการใช้เงินมากนักเพราะมันอาจจะส่งผลเสียหากผลการทดลองไม่เป็นดังใจ เราอยากให้คุณทดลองการใช้ไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับการเงินมากกว่า

ประโยชน์ 3 ข้อของการวางแผนชีวิต

  • คุณจะรู้ได้ว่าเงินในแต่ละเดือนของคุณใช้ได้เท่าไรและต้องจัดสรรไปที่ไหนบ้าง
  • คุณสามารถคาดการณ์เงินในอนาคตได้ทั้งหมดและมีแผนสำรองเอาไว้ด้วย
  • คุณสามารถวางแผนชีวิตวัยเกษียณของคุณได้เป็นอย่างดี

ต่อไปถ้าคุณสามารถเคลียแผนชีวิตของคุณให้ลงตัวได้การไปเที่ยว ความเจ็บป่วย อายุที่เพิ่มขึ้น ก็จะไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องกังวลเมื่อต้องเผชิญกับมันอีกแล้วที่เหลือก็คือออกไปใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทก็เท่านั้นเอง

สิ่งที่สำคัญในการวางแผนได้นั้นมาจากยอดรายรับและรายจ่าย

ชีวิตที่มีรายได้สูง

รายได้ที่สูงเป็นความฝันและสิ่งที่หลายคนอยากได้แต่การใช้ชีวิตให้สมดุลกับรายได้ที่สูงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะทุกอย่างรอบตัวอย่างเช่นไลฟ์สไตล์ของคุณก็อาจจะมีมูลค่าสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น คุณต้องหันมาวางแผนแล้วว่าการมีรายได้สูงแบบนี้คุณต้องการออมเงินเท่าไร และต้องใช้มันไปกับอะไร ส่วนไหนไม่สำคัญตัดใจตัดทิ้ง เพื่อเอาไปเติมเต็มในส่วนที่จำเป็นกว่าเพื่ออนาคต การลงทุน และการเก็บออมนั่นเอง

มาวางแผนสำหรับวัยชรากันเอาไว้ด้วย

ถ้าคุณอยากจะเกษียณที่อายุประมาณ 55 ปี และคาดว่าอาจจะต้องสำรองเงินไว้ใช้จนอายุ 80 ปี แน่นอนว่าระยะกว่า 25 ปีไม่ใช่เวลาน้อย ๆ มันต้องมีเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายแทรกเข้ามาแน่นอน และนี่คือสาเหตุสำคัญที่คุณควรรอบคอบกับการวางแผนวัยชรากันไว้ให้ดี เริ่มจากการกำหนดเงินที่คุณต้องการใช้ต่อเดือนในวัยชรา และวางแผนการลงทุนพร้อมทั้งเก็บออมอย่างเป็นระบบ

ก่อร่างสร้างตัวด้วยสินทรัพย์

กองทุนคือเรื่องที่ควรศึกษาและน่าสนใจสำหรับการวางแผนชีวิตไม่น้อยเพราะกองทุนมักจะมีความมั่นคงแม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ถ้าคุณศึกษาและเข้าใจพร้อมทั้งรับความเสี่ยงได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างแน่นอน และการนำเงินสดมาลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและยั่งยืนไม่น้อยเช่นเดียวกัน

ในอนาคตคุณอาจจะนำอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้มาปล่อยเช่าเพื่อเป็นรายได้รายเดือนให้กับตัวเองในวัยเกษียณ ซึ่งคุณสามารถทดลองเหตุการณ์นี้ได้ตั้งแต่เริ่มมีอสังหาริมทรัพย์กันเลย อย่าลืมสำรองค่าเสื่อมสภาพเอาไว้ด้วยนะคะ

รวยกันด้วย 3 ข้อนี้

มาเริ่มสร้างแผนชีวิตเพื่อใช้แก้ปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยการศึกษาของลูกหลาน และกองทุนเพื่อการเกษียณอายุกันดีกว่า ซึ่งเรามีเทคนิคดี ๆ อยู่3 จุดสำคัญมาฝากคุณกัน

อย่าใช้เงินทุนในการลงทุนถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ

การตรวจรายจ่ายและหาจุดบกพร่องของการใช้เงินเสมอเป็นเรื่องที่สำคัญ เริ่มจากจุดที่สำคัญที่สุดคือค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่อยู่อาศัย ถ้าคุณสามารถลดการจ่ายเพิ่มการรับได้ เช่น ซื้อบ้านปล่อยเช่า เพื่อลดค่าผ่อน ลดค่าเช่าบ้านปัจจุบัน ก็ถือเป็นแนวทางที่น่าสนใจแต่ต้องวางแผนให้ดี

ภาษี

เราขอแนะนำให้คุณจ่ายภาษีตามหน้าที่แต่ตรงไหนที่ไม่จำเป็นและเลี่ยงได้เราก็อยากให้คุณรอบคอบในจุดนี้

วางแผนการใช้เงิน

การออมคือเรื่องแรกที่คุณต้องคิดถึงเมื่อมีเงิน และใช้ชีวิตต่อไปกับเงินที่เหลือหลังการออม และมันจะทำให้การใช้เงินของคุณเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และต่อไปถ้าคุณออมได้และใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายนั่นก็หมายถึงคุณสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว

ความรู้พื้นฐานของเงิน

ในไทยอาจไม่ได้สอนคุณเรื่องเงินมากนัก

ถ้าใครเรียนอยู่ที่ไทยอาจจะพอรู้กันว่าในช่วงมัธยมนั้นเราไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเงินกันมากเท่าไร ทำให้พอโตมาหลายคนก็ยังไม่ชินที่จะต้องปรับตัวในเรื่องนี้กันมากเท่าไรนัก แต่หากคุณอยากจะเริ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจอันดับต้น ๆ และเราอยากให้คุณเร่งศึกษาเรื่องเงินให้มากขึ้นด้วย

ศึกษาเกี่ยวกับเงินให้เข้าใจ

หลายคนรู้อยู่แล้วล่ะว่าควรจะหาเงินให้ได้มาก ๆ แต่ถ้าคุณเดินผิดทางความพยายามก็อาจจะเหนื่อยเปล่าหรือเหนื่อยกว่าที่ควรจะเป็น แล้วอะไรจะทำให้คุณไม่เหนื่อยแบบนี้กันนอกจากการเร่งศึกษาแนวทางการหาเงินนั่นเอง

มือโปรฯ ด้านเงิน

การวางแผนของมือโปรฯ ด้านการเงิน

ในอเมริกาการมีเพื่อนเป็นนักกฎหมาย นักวางแผนการเงิน และหมอถือเป็นเรื่องที่โชคดีมาก ๆ แต่ถ้าทุกคนไม่สามารถมีเพื่อนได้ครบทั้งสามอาชีพขนาดนี้การพยายามมองหาความรู้ในทั้งสามด้านนี้มาติดตัวกันเอาไว้ก็บอกเลยว่ามันทำให้คุณอุ่นใจในการวางแผนชีวิตและการเงินมากขึ้นอย่างแน่นอน

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ถ้าคุณมีที่ปรึกษาทางการเงินที่ไว้ใจได้สักคนเอาไว้ให้คำปรึกษาล่ะก็มันมีผลดีกับคุณไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะพวกเขามักจะมีความรู้และเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงินต่าง ๆ มานาน ประสบการณ์ ความเข้าใจของพวกเขาถือเป็นสิ่งที่คุ้มราคาจ่าย และคุณยังให้เขาช่วยวางแผนทั้งรายรับ รายจ่าย การลงทุน ได้อีกด้วย

มาทดลองแผนการใช้ชีวิตกัน

มันเป็นเหมือนการได้ออกแบบแผนการเงิน อาชีพในฝัน และการใช้ชีวิตแบบที่ต้องการไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเราอยากให้คุณค่อย ๆ ขยับเพื่อจะทดลองสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไปเรื่อย ๆ อย่างรอบคอบแล้วคุณจะค้นพบแนวทางที่ลงตัวกับคุณได้อย่างแน่นอน

วิธีการทดลองแผนชีวิต

พูดมานานไม่ยอมบอกก็คงจะไม่ได้แล้วว่าวิธีการทดลองแผนชีวิตที่ดีมันควรเป็นอย่างไร

ทดลองด้วยตัวเอง

การได้ทดลองมันด้วยตัวเองมันทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้น มันอาจจะรู้สึกเหงา ๆ บ้างแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากเราเลยอยากให้คุณเข้าใจตัวเองอย่างที่สุดก่อนที่จะต้องโดนคนอื่นแชร์มุมมองอื่นมา

ทดลองสถานการณ์กับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และการขายประกัน

บุคคลเหล่านี้คือมือวางแผนระดับเซียนที่คุณก็จะ Win Win ทั้งคู่เมื่อได้พบกัน เก็บเกี่ยวจากพวกเขาให้เยอะ ๆ แล้วคุณจะเจอกับมุมมองใหม่ ๆ ได้แน่นอน

การทดลองแผนชีวิตที่เราอยากจะแนะนำ

ให้คุณเริ่มจากการเข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็หันมาเปิดใจให้กับบรรดาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับประสบการณ์และมุมมองจากพวกเขาเอาไปใช้ประโยชน์ คุณจำเป็นต้องมีบ้าน ที่ดิน ประกันชีวิตต่าง ๆ อย่าลืมที่จะใส่มันลงไปในแผนชีวิต

สรุป

ให้คุณคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตเอาไว้เพื่อนำมาวางแผนร่วมกับการใช้จ่ายของตัวเอง และแน่นอนคุณจะเห็นความท้าทายทางการเงินเพิ่มเข้ามา และพอทราบปัญหาต่อไปก็หาวิธีแก้ หากยากไปก็มองหาที่ปรึกษา เก็บประสบการณ์ ยอมรับว่าในบางจุดการเงินก็เป็นเรื่องยาก รับฟังความเห็น ศึกษาหาข้อมูล จัดระเบียบ วางเป้าหมายให้ชัดเจน อย่าลืมวางแผนการเงินเพื่อปัจจุบันและอนาคตกันด้วย

Investwallet

Investwallet

Author archive

สื่อทางการเงินที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการสินทรัพย์โพสต์แนะนำ

7 เทคนิคการเอาชนะในสังเวียน Forex

วิธีการที่คุณจะได้รับชัยชนะจาก Forex มีอยู่ 2 ทางน…

เงินดิจิตอล(Cryptocurrency) Cardano(ADA) คือ

Cardano(ADA) คือ เงินดิจิตอล(Cryptocurrency)ที่ถูก…

เงินดิจิตอล(Cryptocurrency) Ripple(XRP)คืออะไร

Ripple(XRP)นั้นมีเป้าหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการส่ง…

เงินดิจิตอล(Cryptocurrency) NEM(XEM) คืออะไร

NEMเป็นโปรเจ็คเงินดิจิตอล(Cryptocurrency)ที่สร้างข…

เงินดิจิตอล(Cryptocurrency) Ethereum คืออะไร

Ethereum รูปแบบที่แท้จริงของ Serenity จะสามารถกลาย…

NIKKEI 1DAY

New York Dow 1DAY

Nasdaq 1DAY

PAGE TOP